Om mig

Maria Johansson

Hej!

Jag är legitemerad lärare i Idrott och Hälsa och även Sv/So åk F-7. Sedan 2002 har jag varit yrkesverksam som lärare med huvudfokus på idrott och hälsa.


2004 började jag intressera mig mer för barns motoriska utveckling och hur det hänger ihop med ett barns normala utveckling från fosterstadiet. Jag förstod tidigt att detta var viktigt. 


Jag har i min roll som idrottslärare/lärare mött elever som har uppvisat stora motoriska problem och som ibland inte har blivit hjälpta av den grovmotoriska träningen. Då har jag funderat på vad den bakomliggande orsaken kan vara. I samtal med pedagoger, som arbetar i klassrummet, har berättat att svårigheterna kring motoriken också syns i klassrummet. Tecken att uppmärksamma finns under fliken fakta.


I skolan har jag fått möjligheten att arbeta med ett grundläggande motoriskt utvecklingsprogram (the INPP Developmental Screening test and Movement Programme), där vi ser mycket goda resultat. 


På Motoriklådan i Eslöv arbetar jag med neuro- och sensomotoriska beömningar och gör individuella träningsprogram för barn och ungdomar. 


Jag är licensierad INPP practitioner och är utbildad i Sverige. Det är en 1-års utbildning www.INPP.se. Metoden kommer från Chester i England.

www. INPP.org.uk1998

2004

2018

2019

Examinerades från Mittuniversitetet i Härnösand som Lärare i so/sv 1-7, Idrott och Hälsa f-6

Gick kursen MTI- Motorik, träning och inlärning för Christer Sandberg.

Har arbetat med att göra bedömning sedan dess och haft extra motorisk träning.

Certifierad INPP instruktör

Licensierad INPP instruktör


Utbildad i INPP:s

"Assessing Neuromotor Readiness for Learning at School and School Intervention Programme"

(School Programme = grundläggande motoriskt utvecklingsprogram)


Brainswim 1 instuktör

KontaktA mig gärna

Lämna ett telefonnummer så kontaktar jag dig.