Detta erbjuder jag

Sensomotoriskt Träningsprogram

I INPP-metoden jobbar man med att kunna ge "systemet"en andra chans.  Man utgår från barnets utveckling och utgår från den tidigaste tidpunkten i utvecklingen där en omognad kan finnas. Man tittar på hela barnet och dennes historia. 


Beteende och inlärning är summan av hur hjärnan och kroppen samarbetar med varandra. För att läsa måste ögon samarbeta och för att skriva krävs det att ögonen och handen arbetar tillsammans. Alla motoriska färdigheter är kopplade till balansens funktion på något sätt. 


Man jobbar med få övningar, så man inte överbelastar systemet med för mycket stimulans.


Bedömningen/utredningen utgör grunden för var man ska börja jobba. Med enkla övningar börjar man arbeta, där barnet är i sin neuromotoriska utveckling. 


Det individuella programmet är från 7 -18 år, men man kan även jobba med yngre barn utifrån barnets ålder och vilken problematik det har.

Vill ni veta mer om upplägget, så gå vidare till arbetsgång.