Arbetsgång

Arbetsgång till Indivuellt Träningsprogram

Inledande konsultation (ca 30 min)

Första kontakten med förälder, är en intervju om barnets utvecklingshistoria och efter det kan man avgöra om man ska gå vidare och göra en bedömning på barnet/eleven.  Det blir även ett tillfälle för er att ställa frågor. Det tar ca 40 min. 


Diagnostisk bedömning (ca 2.5 tim)

Därefter bestäms första träffen med barn och förälder, där jag gör ett bedömningstest för att utvärdera balansen, koordinationen, förekomsten av avvikande reflexer, lateralitet (dominans), dysdiadokokinesi (snabba växlande rörelser), hur ögonen arbetar (ögonmotorik)och även hur barnet ritar och skriver (visuell perception).


När testerna har gjorts så gör jag en bedömning av resultatet.

Man får 1-2 övningar med sig hem. Dessa ska göras dagligen under en 6-8 veckors period. Dessa övningar är utvecklade för att stimulera mognaden i nervstystemet. (INPP:s träningsprogram (the Institute för Neurso-Physiological Psychology) i Chester, England. www.INPP.org.uk


Det är viktigt att övningen/övningarna utförs noga och på rätt sätt och att man avsätter tid för träning. 


6-8 veckors uppföljning i intervaller under hela programmet (ca 1,5 tim)

Vid det andra besöket, gör jag en uppföljning av träningen. Då går man igenom övningarna man tränat på och pratar om hur det har gått. Sedan gör jag nya tester för att se vilka framsteg barnet har gjort. Utifrån resultaten får man 1–2 övningar att arbeta vidare med i 6–8 veckor. Detta upprepas sen under ca 1-1,5 år. 


Skriftlig dokumentation

Efter första besöket erhåller man en skriftlig dokumentation av testresultat.
Efter avslutad träning får man åter en skriftlig redogörelse över vad vi gjort och vilka resultat som har uppnåtts.


Jag ger löpande stöd till föräldrar och barn som söker stöd.

Om du vill få mer kunskap och förståelse för vad sensomotorik och reflexer är, så gå in på fliken Fakta.

Om det låter intressant och ni vill få kontakt med mig, skicka ett mail och lämna gärna ert telefonnummer, så hör jag av mig.  

Följ länken Kontaka mig.